Murtans konferenslokaler

(enligt ramavtal: Boende och konferens KS 2020/0062)

Sällskap blir placerade i lämpligt konferensrum utifrån antal deltagare/personer.

 

Röda rummet
(20 kvadratmeter, från 1 till 12 personer)

Orange rummet
(24 kvadratmeter, från 1 till 16 personer)

Gula rummet
(32 kvadratmeter, från 13 till 24 personer)

Gröna rummet
(40 kvadratmeter, från 13 till 24 personer)

Blå rummet
(70 kvadratmeter, från 25 till 48 personer)

Konferensen
(= blå och gröna rummet) (110 kvadratmeter, från 49 till 72 personer)

 

Prisuppgifter

Heldagskonferens

Nedanstående delar ingår i omfattningen heldagskonferens (mer än 4 timmar, max 8 timmar)

- För- och eftermiddagskaffe med fralla (förmiddag/kväll) och kaka (eftermiddag)
- Konferenslokal anpassad till antalet deltagare inklusive utrustning och kontorsmaterial
- Frukt och vatten i och i anslutning till konferenslokalen
- Lunch, vatten samt kaffe
  - 510: - utan lunch/per deltagare exkl. moms
  - 640: - inklusive lunch (exempelvis tallriksserverad lunch på Harrys) /per deltagare exkl. moms

 

Halvdagskonferens

Nedanstående delar ingår i omfattningen halvdagskonferens (max 4 timmar)

- För- eller eftermiddagskaffe med fralla (förmiddag/kväll) eller kaka (eftermiddag)
- Konferenslokal anpassad till antalet deltagare inklusive utrustning och kontorsmaterial
- Frukt och vatten i och i anslutning till konferenslokalen
- Lunch, vatten samt kaffe
  - 330: - utan lunch/per deltagare exkl. moms
  - 460: -inklusive lunch (exempelvis tallriksserverad lunch på Harrys) /per deltagare exkl. moms

 

Ramavtal gällande konferens tecknat med följande offentliga myndigheter?

(Ramavtal gällande konferens (upphandling KS 2020/0062, Boende och konferenser tecknat med följande offentliga myndigheter)

Nedanstående beställare (offentliga myndigheter) har ramavtal gällande konferens tecknat med oss som leverantör (Murtans konferens, Falkenberg)

Varbergs kommun org.nr.: 212000 – 1249
Falkenbergs kommun org.nr.: 212000–1231
Halmstads kommun org.nr.: 212000–1215
Laholms kommun org.nr.: 212000–1223
Hylte kommun org.nr.: 212000–1207
Region Halland org.nr.: 232100–0115
Hallandstrafiken AB org.nr.: 556225–2998
Teater Halland AB org.nr.: 556686–1463
Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) org.nr.: 556082–0705
Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) org.nr.: 556764–7606
Falkenbergs Bostadsaktiebolag (FABO) Org.nr.: 556095–1245
Falkenberg Energi AB (FEAB) org. nr.: 556461–4831
Destination Falkenberg AB org.nr.: 556862–9454
AB Industristaden org.nr.: 556127–9471
Destination Halmstad AB org.nr.: 556650–5227
Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) org.nr.: 556528–3248
Halmstads Energi och Miljö Nät AB org.nr.: 556330–3980
Halmstads Fastighets AB (HFAB) org.nr.: 556041–1786
Halmstads Flygplats AB org.nr.: 556650–1846
Hallands Hamnar Halmstad AB org.nr.: 556008–5374
Halmstads Rådhus AB org.nr.: 556649–7961
LBVA AB org.nr.: 559227–1752
Halmstad Business Incubator AB org.nr.: 556504–3774
Halmstads Stadsnät AB org.nr.: 556532–6187
Laholmshem AB org.nr.: 55 65 17-0288
Kommunfastigheter i Laholm AB org.nr.: 55 69 52-3060
Högskolan i Halmstad org. nr.: 202100–3203
Räddningstjänsten Väst org. nr.: 222000–2964